Veřejná zakázka na výstavbu provizorní menzy

- Dne 5. 1. 2022 byla vypsána nová VZ na zhotovitele provizorní menzy.


- V termínu pro podání nabídek do 20. 10. 2020 byly doručeny 2 nabídky, bohužel cena obou výrazně překračovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Z tohoto důvodu bylo zadávací řízení 1. 2. 2021 zrušeno. Dojde k revizi podkladů zadávací dokumentace a následně bude vyhlášena nová VZ.


- Dne 15. 9. 2020 byla vyhlášena VZ na výstavbu provizorní menzy. Předmětem VZ bude provedení stavebních prací spočívajících v kompletní výstavbě a řádném zprovoznění jednopodlažní budovy provizorní menzy, která zabezpečí stravování studentů po dobu plánované výstavby Kampusu Albertov.
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy