• Aktuality

Aktuality

Otevření provizorní menzy na Albertově

Po vydání kolaudačního souhlasu ze dne 22. 2. 2023 byl dnes zahájen provoz výdejny na Albertově.

27. února 2023


Nová stezka přes areál kampusu Albertov k parku Ztracenka

Nová stezka přes areál kampusu Albertov k parku Ztracenka

17. října 2022


Biocentrum - udržitelný projekt

V dnešní době u nových stavebních projektů hraje udržitelnost výraznou roli, a projekt Biocentra není výjimkou. Při přípravě stavby budovy byla již od počátku věnována velká pozornost otázkám ochrany životního prostředí, udržitelnosti a co nejnižší energetické náročnosti.

20. září 2022


Stavební povolení pro Biocentrum

Bylo vydáno stavební povolení pro objekt Biocentra, které již nabylo právní moci.

23. srpna 2022


Proměna albertovského údolí - Český rozhlas Vltava

Oblasti pražského Albertova, včetně projektu Kampusu Albertov, je věnován nový seriál Mozaiky v produkci Českého rozhlasu Vltava.

25. března 2022


Slavnostní poklepání základního kamene Kampusus Albertov

Slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene Kampusu Albertov 18. 10. 2021

18. října 2021


Provizorní menza - zahájení stavebních prací

Staveniště pro vybudování menzy bylo předáno zhotoviteli pro start stavebních prací.

14. září 2022
MÁTE DOTAZ?
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy