• Aktuality

Aktuality

Vyhlášení VZ na výstavbu Biocentra

Veřejná zakázka UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum.

16. května 2023


Otevření provizorní menzy na Albertově

Po vydání kolaudačního souhlasu ze dne 22. 2. 2023 byl dnes zahájen provoz výdejny na Albertově.

27. února 2023


Nová stezka přes areál kampusu Albertov k parku Ztracenka

Nová stezka přes areál kampusu Albertov k parku Ztracenka

17. října 2022


Biocentrum - udržitelný projekt

V dnešní době u nových stavebních projektů hraje udržitelnost výraznou roli, a projekt Biocentra není výjimkou. Při přípravě stavby budovy byla již od počátku věnována velká pozornost otázkám ochrany životního prostředí, udržitelnosti a co nejnižší energetické náročnosti.

20. září 2022
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy