• Aktuality

Aktuality

Prodloužení stavebního povolení na jámy

Prodloužení stavebního povolení pro jámy Biocentra a Globcentra

16. srpna 2022
Zahájení územního řízení - Globcentrum

Zahájení územního řízení - Globcentra

19. března 2021


Vydáno územní rozhodnutí pro Biocentrum

Vydáno územní rozhodnutí pro budovu Biocentra

25. listopadu 2020


Zahájení územního řízení - Biocentrum

Dne 5. 10. 2020 zahájil Odbor výstavby MČ Praha 2 územní řízení na objekt Biocentra.

5. listopadu 2020


Česká agentura pro standardizaci - Dohoda o spolupráci

Dne 12. 8. 2020 podepsala UK s Českou agenturou pro standardizaci Dohodu o spolupráci.

19. srpna 2020


Územní a stavební povolení na statické zabezpečení stavebních jam

UK obdržela územní a stavební povolení na statické zabezpečení stavebních jam

13. července 2020


Videovizualizace založení stavby Biocentra

Projektanti představili prostřednictvím videovizualizace předpokládanou podobu zakládání stavby objektu Biocentra.

2. března 2020


Veřejné projednávání změny ÚP

Dne 11. 3. 2020 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2, proběhne veřejné projednání změny funkčního využití ploch.

24. února 2020
MÁTE DOTAZ?
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy