• Aktuality

Aktuality

Prodloužení stavebního povolení na jámy

Prodloužení stavebního povolení pro jámy Biocentra a Globcentra

16. srpna 2022


Proměna albertovského údolí - Český rozhlas Vltava

Oblasti pražského Albertova, včetně projektu Kampusu Albertov, je věnován nový seriál Mozaiky v produkci Českého rozhlasu Vltava.

25. března 2022


Slavnostní poklepání základního kamene Kampusus Albertov

Slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene Kampusu Albertov 18. 10. 2021

18. října 2021
Zahájení územního řízení - Globcentrum

Zahájení územního řízení - Globcentra

19. března 2021


Vydáno územní rozhodnutí pro Biocentrum

Vydáno územní rozhodnutí pro budovu Biocentra

25. listopadu 2020


Zahájení územního řízení - Biocentrum

Dne 5. 10. 2020 zahájil Odbor výstavby MČ Praha 2 územní řízení na objekt Biocentra.

5. listopadu 2020


Česká agentura pro standardizaci - Dohoda o spolupráci

Dne 12. 8. 2020 podepsala UK s Českou agenturou pro standardizaci Dohodu o spolupráci.

19. srpna 2020


Územní a stavební povolení na statické zabezpečení stavebních jam

UK obdržela územní a stavební povolení na statické zabezpečení stavebních jam

13. července 2020
MÁTE DOTAZ?
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy