• Provizorní menza

Provizorní menza


Aktuálně: Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 25. 8. 2022. Plánované uvedení provizorní menzy do provozu je od letního semestru 2023.


Důvodem realizace provizorní menzy je to, že na ploše jedné z budov budoucího Kampusu Albertov Biocentra se nachází stávající menza, kterou bude nutné před zahájením hlavních stavebních prací zbourat. Z toho důvodu bude po dobu výstavby Kampusu Albertov nutné zajistit stravování pro studenty i zaměstnance UK docházející na obědy do této stávající menzy.


V úvahu připadaly 2 varianty řešení:

1) zajištění stravování ve stravovacích zařízeních v okolí Kampusu Albertov

2) výstavba vlastního provizorního zařízení v lokalitě Albertova.


Po vyhodnocení všech kladů a záporů obou variant bylo rozhodnuto o výstavbě vlastního provizorního zařízení - menzy na pozemku Konventu sester Alžbětinek - konkrétně na jejich zahradě nacházející se v sousedství stávající menzy. Tím bude zajištěno zachování stávající docházkové vzdálenosti.Plánované uvedení provizorní menzy do provozu je od letního semestru 2023 do doby kdy bude zahájen provoz nové menzy v rámci nově vybudovaného objektu Globcentra. Toto dočasné řešení bude fungovat jako výdejna předem dovezené stravy v termoboxech, která se bude na místě ohřívat a vydávat strávníkům.
Vlastní objekt provizorní menzy bude z modulového buňkového systému jako jednopodlažní budova složená ze vzájemně propojených kontejnerových buněk. Toto buňkové řešení je velice ekonomické a flexibilní a navíc vlastní realizace je poměrně jednoduchá a rychlá bez větších nároků na přípravu místa osazení. Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou schopností pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností orientace.
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.cz


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


ID datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám