• Provizorní menza

Provizorní menza

Výstavba provizorní menzy Albertov


Důvodem realizace provizorní menzy je to, že na ploše jedné z budov budoucího Kampusu Albertov Biocentra se nachází stávající menza, kterou bude nutné před zahájením hlavních stavebních prací zbourat. Z toho důvodu bude po dobu výstavby Kampusu Albertov nutné zajistit stravování pro studenty i zaměstnance UK docházející na obědy do této stávající menzy.


V úvahu připadaly 2 varianty řešení:

1) zajištění stravování ve stravovacích zařízeních v okolí Kampusu Albertov

2) výstavba vlastního provizorního zařízení v lokalitě Albertova.


Po vyhodnocení všech kladů a záporů obou variant bylo rozhodnuto o výstavbě vlastního provizorního zařízení - menzy na pozemku Konventu sester Alžbětinek - konkrétně na jejich zahradě nacházející se v sousedství stávající menzy. Tím bude zajištěno zachování stávající docházkové vzdálenosti.Vzhledem k plánu na zahájení hloubení stavebních jam cca v 2.pol. roku 2020, bude nutné vybudovat provizorní menzu do konce školního roku 2019/2020, aby během letních prázdnin mohlo dojít k jejímu přestěhování a zprovoznění tak, aby od nového školního roku 2020 byla plně funkční. Předpokládá se, že tato provizorní menza bude sloužit od začátku školního roku 2020/2021 pravděpodobně do roku 2023, kdy bude zahájen provoz nové menzy v rámci nově vybudovaného objektu Globcentra.

Projektová dokumentace pro výstavbu provizorní menzu je již zpracována a v prosinci roku 2019 nabylo právní moci i vydané stavební povolení.


Vlastní objekt provizorní menzy bude z modulového buňkového systému jako jednopodlažní budova složená z 36 dohromady vzájemně propojených kontejnerových buněk. Toto buňkové řešení je velice ekonomické a flexibilní a navíc vlastní realizace je poměrně jednoduchá a rychlá bez větších nároků na přípravu místa osazení. Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou schopností pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností orientace.
Provizorní menza bude fungovat pouze jako výdejna předem dovezené stravy v termoboxech, která se bude na místě ohřívat a vydávat strávníkům. Objekt je navržen o kapacitě 84 strávníků na jednu obrátku, přičemž celkový počet vydávaných jídel bude 650 za den.
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.cz


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


ID datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám