• Provizorní menza

Provizorní menza


Důvodem realizace provizorní menzy je to, že na ploše jedné z budov budoucího Kampusu Albertov Biocentra se nachází stávající menza, kterou bude nutné před zahájením hlavních stavebních prací zbourat. Z toho důvodu bude po dobu výstavby Kampusu Albertov nutné zajistit stravování pro studenty i zaměstnance UK docházející na obědy do této stávající menzy.


V úvahu připadaly 2 varianty řešení:

1) zajištění stravování ve stravovacích zařízeních v okolí Kampusu Albertov

2) výstavba vlastního provizorního zařízení v lokalitě Albertova.


Po vyhodnocení všech kladů a záporů obou variant bylo rozhodnuto o výstavbě vlastního provizorního zařízení - menzy na pozemku Konventu sester Alžbětinek - konkrétně na jejich zahradě nacházející se v sousedství stávající menzy. Tím bude zajištěno zachování stávající docházkové vzdálenosti.Plánované spuštění provizorní menzy bylo od zahájení letního semestru 2023. Jako výdejna jídla by měla fungovat do doby, než bude zahájen provoz nové menzy v rámci nově vybudovaného objektu Globcentra. Toto dočasné řešení má fungovat jako výdejna předem dovezené stravy v termoboxech, která se bude na místě ohřívat a vydávat strávníkům.
Vlastní objekt provizorní menzy je z modulového buňkového systému jako jednopodlažní budova složená ze vzájemně propojených kontejnerových buněk. Toto buňkové řešení je velice ekonomické a flexibilní a navíc vlastní realizace je poměrně jednoduchá a rychlá bez větších nároků na přípravu místa osazení. Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou schopností pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností orientace.Stavební práce na provizorní menze byly zahájeny v srpnu 2022 a dle plánovaného harmonogramu byla výdejna otevřena dne 27. 2. 2023. Aktuálně již plně slouží stravovacím potřebám studentů a zaměstnancům UK, a též veřejnosti.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy