• Soutěž o návrh

Soutěž o návrh

Pro pořízení projektové dokumentace stavby v návaznosti na urbanistickou a historickou významnost lokality a na objemu stavebního záměru se rozhodlo vedení Univerzity Karlovy v Praze vydat cestou architektonické soutěže neboli soutěže o návrh s odkazem na Zákon o veřejných zakázkách a Soutěžní řád České komory architektů.


Dle §102 ZVZ a Soutěžního řádu České komory architektů zadavatel skrze administrátora Soutěže o návrh uspořádá soutěž pro pořízení architektonického návrhu. Následně dle §23 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách v režimu jednacího řízení bez uveřejnění zadavatel určí zhotovitele všech následných stupňů projektové dokumentace a s tím související inženýrské činnosti.


Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly sestaveny soutěžní podmínky a vyhlášena soutěž o návrh dle Zákona o veřejných zakázkách a Soutěžního řádu České komory architektů.Dne 1. 9. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele vyhlášena Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum.


Dne 17. 7. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Předběžné oznámení.


Dne 16. 9. 2015 proběhl "Seminář k architektonické soutěži o návrh" a neformální setkání akademické veřejnosti se zástupci zadavatele - "Informace o vývoji projektu Kampus Albertov".


Dne 15. 1 .2016 bylo ukončeno I. kolo architektonické soutěže o návrh, celkem bylo odevzdáno 33 soutěžních návrhů.


Dne 29. 2. 2016 byla zaslána Výzva k účasti do II. kola 6 postupujícícm ateliérům, které vzešly z jednání odborné poroty.


Dne 21. 6. 2016 ve 14.00 hod. bylo ukončeno II. kolo soutěže o návrh. Všech 6 postupujících ateliérů odevzdalo své návrhy včetně 3D modelů obou budov.


Dne 1. 8. 2016 proběhla ve Vlasteneckém sále v Karolinu tisková konference, na které byly poprvé oficiálně zveřejněny výsledky II. kola architektonické soutěže o návrh - Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum.


Na soutěž o návrh navázala veřejná zakázka "projekční a inženýrské práce na projektu Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum" zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení §23 odst.6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to od společnosti ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy