Seminář

Dne 16. září 2015 proběhl na Přírodovědecké fakultě UK za účasti rektora UK T. Zimy, architekta V. Pleskota a akademických zástupců Přírodovědecké fakulty, 1. lékařské a Matematicko-fyzikální fakulty a dalších hostů seminář pro zájemce o účast v architektonické soutěži o návrh Kampusu Albertov. Přítomní architekti a projektanti byli prostřednictvím prezentací a vystoupení zástupců zadavatele podrobněji seznámeni s posláním a očekáváním od architektonické soutěže. V rámci prostoru pro diskusi zazněla řada zajímavých dotazů.

V odpoledních hodinách proběhlo setkání zástupců zadavatele s akademickou veřejností a zástupci studentů, jehož větší část byla věnována obecnějším otázkám jako je přínos nových objektů pro budoucí generace, jejich financování, provoz nebo vybavení.Program semináře:


 • 9:00 Zahájení semináře doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK

 • 9:05 – 10:30 Vystoupení zástupců zadavatele soutěže o návrh a odborné poroty

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK

  Ing. arch. Josef Pleskot, místopředseda poroty SoN Kampus Albertov

  prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan, Přírodovědecká fakulta UK

  prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan, Matematicko – fyzikální fakulta UK

  Ing. Ivan Mikula, Ph.D., proděkan, 1. lékařská fakulta UK

  prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., předseda Vědecké rady Kampus Albertov

  Ing. Miroslav Dvořák, manažer projektu Kampus Albertov

  Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., organizátor soutěže

 • 10:30 – 10:45 přestávka na kávu

 • 10:45 – 13:00 diskuse - prostor pro otázky


Záznam z akce:


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy