Biocentrum

Biocentrum zastřešuje šest výzkumných směrů (Biochemie a metabolismus, Buněčné systémy ve zdraví a nemoci, Infekce a imunita, Genetika, genomika, bioinformatika, Chemická syntéza, Materiálový výzkum a nano- technologie, Spektrální a strukturní výzkum materiálů), z nichž každý má specifické nároky na počet a druh laboratoří, pracovny, seminární, přednáškové sály, skladové a technické místnosti. Zásadní roli zde budou hrát požadavky na hygienu, udržování teplot a vlhkosti, další specifické vlastnosti prostředí a technologické nároky. Prostorová náročnost jednotlivých směrů se pohybuje mezi 1000 a 4000 m2. S přibližně 5000 m2 je pak počítáno pro tzv. core facilities neboli společnou výzkumnou infrastrukturu. Jedná se o komplexní servis pro výzkum Biocentra, tedy pro analýzy, přípravy a uchovávání vzorků, depozitáře, společné laboratoře a významnou součástí jsou také chovné prostory laboratorních zvířat a experimentální zvířetníky s potřebným technickým zázemím.


Počet zaměstnanců Biocentra je odhadován na 730, přičemž je nutno předpokládat, že jejich celkový počet se bude měnit v závislosti na získaných grantech a řešených výzkumných úkolech. Přibližně 70% plánované náplně objektu Biocentra tvoří laboratoře s potřebným zázemím. Do uvedeného počtu zaměstnanců je zahrnut i odhad počtu doktorských studentů zapojených do práce výzkumných týmů.


Posluchárny plánované pro Biocentrum zahrnují jeden větší přednáškový sál a další menší posluchárny se souhrnnou kapacitou 525 osob. Tato hodnota také odpovídá maximálnímu počtu studentů, kteří se mohou současně v exponovaných částech pracovního týdne účastnit přednášek a seminářů. Charakter pracovišť je vědeckovýzkumný a výukový.
Poslední změna: 22. září 2015 14:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám