Biocentrum


Biocentrum jako vzdělávací centrum zastřešuje šest oborů: Biochemie a metabolismus, Buněčné systémy ve zdraví a nemoci, Infekce a imunita, Genetika, genomika, bioinformatika, Chemická syntéza, Materiálový výzkum a nanotechnologie, Spektrální a strukturní výzkum materiálů. Každý z nich má specifické nároky na pracovny, seminární, přednáškové sály, skladové a technické místnosti, počet a druh výukových laboratoří, Zásadní roli zde budou hrát požadavky na hygienu, udržování teplot a vlhkosti, další specifické vlastnosti prostředí a technologické nároky. Prostorová náročnost jednotlivých směrů se pohybuje mezi 1000 a 4000 m2. S přibližně 5000 m2 je pak počítáno pro tzv. core facilities neboli společnou infrastrukturu. Jedná se o komplexní servis pro výuku v laboratořích a výzkum Biocentra, tedy pro analýzy, přípravy a uchovávání vzorků, depozitáře, společné laboratoře a významnou součástí jsou také chovné prostory laboratorních zvířat a experimentální zvířetníky s potřebným technickým zázemím.


Posluchárny plánované pro Biocentrum zahrnují jeden větší přednáškový sál, další menší posluchárny a seminární místnosti a laboratoře se souhrnnou kapacitou cca 700 osob. Tato hodnota také odpovídá maximálnímu počtu studentů, kteří se mohou současně v exponovaných částech pracovního týdne účastnit přednášek a seminářů a výuky v laboratořích, a to ve všech stupních vysokoškolského studia. Počet zaměstnanců Biocentra je odhadován na 810. Přibližně 70% plánované náplně objektu Biocentra tvoří edukační laboratoře s potřebným zázemím. Charakter objektu je vzdělávací centrum s přesahem na výzkum spojený s výukou.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy