Globcentrum

Výzkum Globcentra bude členěn do sedmi výzkumných směrů (Změny klimatu a atmosférické procesy, Dynamika přírodních procesů a změny krajiny, Sociálně-geografické a demografické projevy globálních procesů a změn, Geodynamika, Geochemie, biogeochemie a toxikologie, Ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze, Geoinformatika a geostatistika). V závislosti na potřebách jednotlivých výzkumných směrů se jejich požadavky na prostory pohybují mezi 150 a 2000 m2. Jedná se o pracovny, laboratoře, přístrojové, výukové a seminární místnosti, skladová a technická zázemí. Core facilities (s předpokládanou výměrou 2000 m2) představují v případě Globcentra výpočetní centrum, depozitáře (z větší části depozitáře herbářových sbírek), Knihovny a mapové sbírky.


Počet zaměstnanců Globcentra je odhadován zhruba na 480, přičemž je nutno předpokládat, že jejich celkový počet se bude měnit v závislosti na získaných grantech a řešených výzkumných úkolech.


Posluchárny a učebny plánované pro Globcentrum mají souhrnnou kapacitu 345 osob. Tato hodnota také odpovídá maximálnímu počtu studentů, kteří se mohou současně v exponovaných částech pracovního týdne účast- nit přednášek a seminářů. Charakter pracovišť je vědeckovýzkumný a výukový.


Součástí Globcentra bude moderní menza asi pro 1500 strávníků
Poslední změna: 22. září 2015 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám