Globcentrum


Výzkum Globcentra bude členěn do sedmi výzkumných směrů (Změny klimatu a atmosférické procesy, Dynamika přírodních procesů a změny krajiny, Sociálně-geografické a demografické projevy globálních procesů a změn, Geodynamika, Geochemie, biogeochemie a toxikologie, Ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze, Geoinformatika a geostatistika). V závislosti na potřebách jednotlivých výzkumných směrů se jejich požadavky na prostory pohybují mezi 150 a 2000 m2. Jedná se o pracovny, laboratoře, přístrojové, výukové a seminární místnosti, skladová a technická zázemí. Core facilities (s předpokládanou výměrou 2000 m2) představují v případě Globcentra výpočetní centrum, depozitáře (z větší části depozitáře herbářových sbírek), Knihovny a mapové sbírky.


Počet zaměstnanců Globcentra je odhadován zhruba na 480, přičemž je nutno předpokládat, že jejich celkový počet se bude měnit v závislosti na získaných grantech a řešených výzkumných úkolech.


Posluchárny a učebny plánované pro Globcentrum mají souhrnnou kapacitu 345 osob. Tato hodnota také odpovídá maximálnímu počtu studentů, kteří se mohou současně v exponovaných částech pracovního týdne účast- nit přednášek a seminářů. Charakter pracovišť je vědeckovýzkumný a výukový.


Součástí Globcentra bude moderní menza asi pro 1500 strávníků.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy