• Úvodní informace

Úvodní informace

Kampus Albertov je investičním projektem Univerzity Karlovy, na kterém se podílejí Přírodovědecká, 1. lékařská a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Jde o plán výstavby dvou výzkumně-vzdělávacích center pojmenovaných Biocentrum a Globcentrum. Mají vyrůst na pozemcích v místě současné albertovské menzy a stávajícího parkoviště zaměstnanců Přírodovědecké fakulty UK. První z center by se mělo stát základnou lékařských a biologických oborů a druhé pak interdisciplinárním centrem pro studium globálních změn. Pro Univerzitu Karlovu i zúčastněné fakulty se jedná o mimořádnou rozvojovou výzvu a největší investiční akci za několik posledních dekád.


Několikaleté úvahy o konceptu Kampusu Albertov – Biocentra a Globcentra – získaly konkrétnější obrysy v roce 2008, kdy byla vypracována tzv. zátěžová studie. Jednalo se o hrubý návrh obou center v jejich maximalistické variantě, přičemž byla brána v potaz jejich lokalizace ve stávající zástavbě a s ní související aspekty jako památková ochrana, geologické podloží, inženýrské sítě apod. Souhrnná podlahová plocha obou budov uvažovaná pro tuto studii byla 47 tis. m2 včetně podzemních parkovacích prostor a technického zázemí.


V roce 2011 byl projekt Kampusu Albertov zařazen do investičního programu MŠMT 133 210. Albertovský univerzitní areál by měl nejen koncentrovat špičkový výzkum, ale také vytvořit atraktivní prostředí pro studenty, jejich studium i jejich komunitní život.


V letech 2013–2014 byl ve spolupráci Vědecké rady Kampusu Albertov a dalších orgánů všech tří zúčastněných fakult Univerzity Karlovy aktualizován a v rámci opakovaných revizí detailně zpracován plán náplně obou center. Jedná se především o klíčový návrh vědecko-výzkumného programu, ale také o koncept rozložení výukových a dalších společenských prostor, které do moderních budov tohoto typu patří.


Byla též vyjasněna organizační struktura projektu a formálně ustanoveny její jednotlivé orgány. Rektor Univerzity Karlovy a děkani zúčastněných fakult podepsali smlouvu o partnerství během přípravné a realizační fáze projektu. Bylo rozhodnuto o postupu, který povede k získání projektové dokumentace, a také o tom, že architektonický návrh bude vzhledem k lokalitě a významu projektu získán prostřednictvím soutěže o architektonický návrh. V létě 2015 byla ukončena příprava zadání pro tuto soutěž a 1. září 2015 byla oficiálně vyhlášena Soutěž o návrh. Stávající verze harmonogramu celého projektu počítá s kolaudací Biocentra v roce 2026.


Mapy s vyznačenou lokalitou plánované výstavby center.


Poslední změna: 18. březen 2024 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy