• Harmonogram

Harmonogram

Významné milníky projektu Kampus Albertov

3Q/2015 až 4Q/2016

soutěž o architektonický návrh

4Q/2016 až 4Q/2019

zhotovení všech stupňů projektové dokumentace vč. řízení k povolení stavby

3Q/2019 až 1Q/2020

výběr zhotovitele stavby

1Q/2020 až 4Q/2021

realizace stavby

4Q/2021

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
Dne 17. 7. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Předběžné oznámení.


Dne 1. 9. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele vyhlášena Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum.


Dne 3. 9. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněno Oznámení o veřejné soutěži.


Dne 15. 1. 2016 bylo ukončeno 1. kolo soutěže o návrh.


Dne 29. 2. 2016 byly rozeslány Výzvy k účasti ve II. kole soutěže o návrh.


Dne 28. 6. 2016 bylo ukončeno 2. kolo soutěže o návrh.


Dne 1. 8. 2016 proběhla tisková konference, na které byly oficiálně zveřejněny výsledky II. kola soutěže o návrh.


Dne 12. 8. 2016 byly ve Věstníku Veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněny Výsledky soutěže na určitý výkon.


Dne 24. 11. 2016 byly oceněné ateliéry z I. a II. místa soutěže vyzvány k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU).


Dne 6. 12. 2016 uplynula lhůta pro podání nabídek v rámci JŘBU. Následně zadavatel dne 7.12. 2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.


Dne 14. 2. 2017 byla podepsána smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s architektonickým ateliérem "Znamení čtyř - architekti s.r.o."


Dne 20. 2. 2017 bylo ve Věstníku VZ zveřejněno Oznámení o výsledku zadávacího řízení.


Poslední změna: 22. únor 2017 16:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1144/2

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám