• Harmonogram

Harmonogram

Významné milníky projektu


3.Q/2015 - 4.Q/2016

Architektonická soutěž o návrh

4.Q/2016 - 4.Q/2022

Vypracování projektové dokumentace, včetně získání stavebního povolení

4.Q/2023

Výběr Zhotovitele Jámy BC

4.Q/2023 - 2.Q/2026

Realizace - založení stavby, vlastní stavba

2. - 3.Q/2026

Kolaudace (předpoklad)
- 3.dubna 2024 začala realizace stavby Biocentra


- 26. 3. 2024 podepsána smlouva na výstavbu Biocentra s generálním zhotovitelem stavby


- 30. 1. 2024 - rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele stavby Biocentra


- 2. 5. 2023 byla zahájena VZ na zhotovení stavby s názvem „UK – Kampus Albertov – Biocentrum


- 27. 2. 2023 otevření provizorní menzy kampusu Albertov


- 13. 8. 2022 nabytí právní moci stavebního povolení pro Biocentrum


- 9. 8. 2022 bylo prodlouženo stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Biocentra


- 1. 8. 2022 bylo prodlouženo stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Globcentra


- 15. 12. 2021 byla podána žádost o SP (stavební povolení) pro objekt Biocentra a Globcentra


- 5. 5. 2021 nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Globcentrum


- 23. 4. 2021 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Globcentra


- 21. 11. 2020 nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Biocentrum


- 16. 11. 2020 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra


- 5. 10. 2020 bylo zahájeno územní řízení na objekt Biocentra


- 15. 9. 2020 byla vyhlášena VZ na výstavbu provizorní menzy


- 25. 6. 2020 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Globcentra


- 24. 6. 2020 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Biocentra


- 11. 6. 2020 bylo vydáno sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavebních jam Biocentra a Globcentra a souvisejících prací


- 5. 12. 2019 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu


- 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentr.


- 10. 6. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Biocentra


- 24. 4. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Globcentra


- 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti UK dokumentaci pro územní rozhodnutí


- 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby"


- 20. 2. 2017 bylo ve Věstníku VZ zveřejněno Oznámení o výsledku zadávacího řízení


- 14. 2. 2017 byla podepsána smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s architektonickým ateliérem Znamení čtyř - architekti s.r.o.


- 6. 12. 2016 uplynula lhůta pro podání nabídek v rámci JŘBU. Následně zadavatel dne 7.12. 2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.


- 24. 11. 2016 byly oceněné ateliéry z I. a II. místa soutěže vyzvány k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU)


- 12. 8. 2016 byly ve Věstníku Veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněny Výsledky soutěže na určitý výkon


- 1. 8. 2016 proběhla tisková konference, na které byly oficiálně zveřejněny výsledky II. kola soutěže o návrh


- 28. 6. 2016 bylo ukončeno 2. kolo soutěže o návrh


- 29. 2. 2016 byly rozeslány Výzvy k účasti ve II. kole soutěže o návrh


- 15. 1. 2016 bylo ukončeno 1. kolo soutěže o návrh


- 3. 9. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněno Oznámení o veřejné soutěži


- 1. 9. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele vyhlášena Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum


- 17. 7. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Předběžné oznámení
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy