• Harmonogram

Harmonogram

Významné milníky projektu Kampus Albertov


3.Q/2015 - 4.Q/2016

Architektonická soutěž o návrh

4.Q/2016 - 4.Q/2021

Vypracování projektové dokumentace, včetně získání stavebního povolení

4.Q/2021

Výběr Zhotovitele (předpoklad)

1.Q/2022 - 2.Q/2026

Realizace - založení stavby, vlastní stavba (předpoklad)

3.- 4.Q/2026

Kolaudace (předpoklad)


- 21. 11. 2020 nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Biocentrum


- 16. 11. 2020 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra


- 5. 10. 2020 bylo zahájeno územní řízení na objekt Biocentra


- 15. 9. 2020 byla vyhlášena VZ na výstavbu provizorní menzy


- 11. 6. 2020 bylo vydáno sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavebních jam Biocentra a Globcentra a souvisejících prací


- 5. 12. 2019 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu


- 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentr.


- 10. 6. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Biocentra


- 24. 4. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Globcentra


- 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti UK dokumentaci pro územní rozhodnutí


- 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby"


- 20. 2. 2017 bylo ve Věstníku VZ zveřejněno Oznámení o výsledku zadávacího řízení


- 14. 2. 2017 byla podepsána smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s architektonickým ateliérem Znamení čtyř - architekti s.r.o.


- 6. 12. 2016 uplynula lhůta pro podání nabídek v rámci JŘBU. Následně zadavatel dne 7.12. 2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.


- 24. 11. 2016 byly oceněné ateliéry z I. a II. místa soutěže vyzvány k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU)


- 12. 8. 2016 byly ve Věstníku Veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněny Výsledky soutěže na určitý výkon


- 1. 8. 2016 proběhla tisková konference, na které byly oficiálně zveřejněny výsledky II. kola soutěže o návrh


- 28. 6. 2016 bylo ukončeno 2. kolo soutěže o návrh


- 29. 2. 2016 byly rozeslány Výzvy k účasti ve II. kole soutěže o návrh


- 15. 1. 2016 bylo ukončeno 1. kolo soutěže o návrh


- 3. 9. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněno Oznámení o veřejné soutěži


- 1. 9. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele vyhlášena Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum


- 17. 7. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Předběžné oznámení
Poslední změna: 9. únor 2021 19:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám