• Info
 • Organizační struktura projektu

Organizační struktura projektu

Na řízení a organizaci projektu Kampusu Albertov se podílejí zástupci zúčastněných fakult, univerzity a zástupce ministerstva školství. Výkonnou složku zajišťuje manažer projektu se svým týmem. Řídící struktura má následující složky:


Monitorovací výbor

Složený se z děkanů zúčastněných fakult, rektora a dalších zástupců vedení univerzity, zástupce Ministerstva školství ČR.


 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

 • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK

 • doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

 • doc. RNDr.Mirko Rokyta, CSc., děkan Matematicko–fyzikální fakulty UK

 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D., člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer


Pracovní skupina

Složená ze zástupců jednotlivých fakult a rektorátu univerzity.


 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D., prorektor pro strategii a rozvoj

 • Mgr. Martin Maňásek, kvestor

 • prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., předseda Vědecké rady KA

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty

 • Ing. Ivan Mikula, Ph.D., 1. lékařská fakulta

 • doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta

 • Ing. Jiřina Kurzová, vedoucí odd. strategických investičních projektů, UK


Vědecká rada

Zastoupena odborníky vědeckých směrů, garanty vědecko-výzkumného programu Kampusu Albertov.


 • prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., předseda Vědecké rady Kampus Albertov

 • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj UK

 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost UK

 • RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan Přírodovědecká fakulta UK

 • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., proděkan Přírodovědecká fakulta UK

 • doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. proděkan, Přírodovědecká fakulta UK

 • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., proděkan Přírodovědecká fakulta UK

 • doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., proděkan, Přírodovědecká fakulta UK

 • doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D., proděkan, Přírodovědecká fakulta UK

 • prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

 • prof. RNDr. Zdeněk Fišar, DrSc., 1. lékařská fakulta UK

 • Ing. Ivan Mikula, Ph.D., proděkan, 1. lékařská fakulta UK

 • doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

 • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

 • prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

 • doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

 • doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK

 • doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK


Manažer projektu a jeho tým, jehož složení je odvislé od aktuálních potřeb v jednotlivých fázích projektu.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy