Organizační struktura projektu

Na řízení a organizaci projektu Kampusu Albertov se podílejí zástupci zúčastněných fakult, univerzity a zástupce ministerstva školství. Výkonnou složku zajišťuje manažer projektu se svým týmem.


Řídící struktura má následující složky:


Monitorovací výbor – sestávající z děkanů zúčastněných fakult, rektora a dalších zástupců vedení univerzity, zástupce Ministerstva školství ČR


Pracovní skupina – složená ze zástupců jednotlivých fakult a rektorátu univerzity


Vědecká rada – zastoupena odborníky vědeckých směrů, garanty vědecko-výzkumného programu Kampusu Albertov


Manažer projektu a jeho tým, jehož složení je odvislé od aktuálních potřeb v jednotlivých fázích projektu

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy