Dopracovaný návrh stavby

I. Prezentace dopracovaného návrhu stavby

Po podpisu smlouvy o dílo dne 14. 2. 2017, proběhla 1. veřejná prezentace vítězného návrhu Kampus Albertov ve Velké geologické posluchárně na Přírodovědecké fakultě UK. Vedle zástupců atelieru Znamení čtyř - architekti se jí zúčastnili zástupci vedení UK, členové Pracovní skupiny a za porotu soutěže místopředseda poroty architekt Pleskot. Architekti z vítězného ateliéru ve své prezentaci představili projekt a odpovídali spolu s ostatními na dotazy akademické veřejnosti.




II. Prezentace dopracovaného návrhu stavby

Dne 1. června 2017 proběhla druhá prezentace dopracovaného vítězného návrhu KA - Biocentrum a Globcentrum, podle ustanovení smlouvy o dílo 14 dnů před odevzdáním tohoto návrhu. Tato prezentace byla provedena na Přírodovědecké fakultě za účasti odborné veřejnosti z řad členů Pracovní skupiny, členů Vědecké rady Kampusu Albertov a garantů vědeckých směrů. Architekt Juraj Matula z Atelieru Znamení čtyř s.r.o. podrobně představil téměř dokončený návrh. Následovala diskuze spojená s dotazy přítomných odborníků.



Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.cz


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


ID datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208



Jak k nám