• Aktuality

Aktuality

21. června 2016

Ukončení II. kola architektonické soutěže

Praha 21. června 2016 – Dnes ve 14:00 bylo  ukončeno II. kolo architektonické soutěže na dostavbu kampusu Albertov. Všech 6 soutěžících týmů, které postoupily z prvního kola, odevzdalo své dopracované návrhy. Architektonické ateliéry ve druhém kole odevzdávaly zároveň i fyzické modely navrhovaných univerzitních budov.


O vítězi architektonické soutěže rozhodne odborná porota v průběhu července 2016. Před vlastním jednání poroty budou odevzdané návrhy důkladně přezkoušeny a ohodnoceny přizvanými experty.


Výsledky soutěže jsou na Univerzitě Karlově již netrpělivě očekávány. Jak uvádí její rektor prof. Tomáš Zima: „Kampus Albertov bude centrem, které by mělo pro českou i světovou vědu tvořit špičkový přírodovědný a medicínský výzkum. Výzkumu se v budou v plné míře účastnit studenti všech stupňů studia. Těšíme se na to, že skvělá věda k nám přiláká vědce i studenty ze zahraničí, takže se kampus stane živým internacionálním místem pro vědu a vzdělávání. Proto bude důležité, aby architektonický návrh umožňoval komunikaci a vzájemnou interakci vědců i studentů, kteří budou na Albertově žít, pracovat a studovat. A hlavně – musí se v něm cítit dobře.“


Finální podoba architektonického řešení budov Biocentra a Globcentra bude představena a její autoři budou poprvé zveřejněni po ukončení soutěže dne 1. 8. 2016 v 10 hod. na tiskové konferenci Univerzity Karlovy, ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1.


Se všemi návrhy se následně může odborná i laická veřejnost seznámit na výstavě v Křížové chodbě Karolina (Ovocný trh 3-5, Praha 1) od 12. 12. 2016 do 25. 1. 2017.  Výstava bude zahájena vernisáží, o které budeme ještě informovat.Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy