• Aktuality

Aktuality

24. února 2020

Dne 11. 3. 2020 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2, proběhne veřejné projednání změny funkčního využití ploch z funkce parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

zvláštní – vysokoškolské /ZVS/ na funkci: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zvláštní – vysokoškolské /ZVS/ s pevnou značkou garáže a parkoviště /DGP/ Kampus UK Albertov, Globcentrum – podzemní garáže.

Důvodem ke změně funkčního využití byla potřeba umístění garáží nového výzkumného a vzdělávacího objektu Univerzity Karlovy - Globcentra do 2 podzemních podlažích. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/85 na svém jednání dne 6. 9. 2018 vydalo celoměstsky významnou Změnu č. Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, vyhlášenou Opatřením obecné povahy č. 55/2018 („Změna“), na základě které nelze pod plochou zeleně umístit jakékoliv objekty parkování nesloužící účelu ošetřování zeleně – v případě projektu Kampus Albertov se jedná o podzemní garáže objektu Globcentra s celkem 78 parkovacími místy S ohledem na náročný stavební program, dispoziční uspořádání objektu a požadavky orgánů památkové péče na hmotové uspořádání novostavby a provozní nároky bylo projektantem prokázáno, že podzemní garáže je nezbytné vymístit do dotčené plochy s rozdílným způsobem využití ZP. Proto byla podána žádost o změnu funkčního využití ploch.

Podzemní garáže budou umístěny pod piazzetou objektu Globcentra. Na stropní desce podzemních garáží bude navržena dostatečná mocnost zeminy, aby bylo možné na ni založit parkově upravené plochy.


Piazzeta nad podzemními garážemi u Globcentra
Piazzeta nad podzemními garážemi u Globcentra
Pohled na piazzetu z ul. Horská
Pohled na piazzetu z ul. Horská

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám