• Soutěž o návrh
  • Poslání a druh soutěže, osvědčení o regulérnosti soutěže

Poslání a druh soutěže, osvědčení o regulérnosti soutěže

Předmětem soutěže je zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb – Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.


Bližší informace k předmětu soutěže zde.


Druh soutěže o návrh

Otevřená, mezinárodní, architektonická, veřejná anonymní, projektová, dvoukolová soutěž vyhlášena dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.


Osvědčení o regulérnosti architektonické soutěže

Dne 17. 5. 2015 vydala Česká komora architektů osvědčení o regulérnosti architektonické soutěžeSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy