• Soutěž o návrh
  • Poslání a druh soutěže, osvědčení o regulérnosti soutěže

Poslání a druh soutěže, osvědčení o regulérnosti soutěže

Předmětem soutěže je zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb – Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.


Bližší informace k předmětu soutěže zde.


Druh soutěže o návrh

Otevřená, mezinárodní, architektonická, veřejná anonymní, projektová, dvoukolová soutěž vyhlášena dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.


Osvědčení o regulérnosti architektonické soutěže

Dne 17. 5. 2015 vydala Česká komora architektů osvědčení o regulérnosti architektonické soutěže
Poslední změna: 14. únor 2021 02:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám