Společenské prostory

Veřejné prostory v budovách, prostory pro výstavy

Objekty Globcentra a Biocentra by měly mít adekvátně prostorné a reprezentativní vstupní prostory. V objektu Globcentra by mohly být zároveň využity jako prostor pro „science on sphere“. V objektu Biocentra se počítá s po- řádáním posterových výstav, které by se mohly odehrávat v takovémto vstupním prostoru. Prostor by měl být také napojen na velkou posluchárnu (jako ideální se jeví i pro- pojení s kavárnou). V obou případech bude ve vstupním prostoru umístěna recepce se zázemím (pult EZS, EPS).


Kavárny

Biocentru se jeví jako ideální umístění kavárny poblíž velké posluchárny. Bylo by vhodné, aby byla napojena na prostor pro posterové výstavy, vhodné je zároveň propojení s klubem (i jako jeho samostatně fungující část) a zároveň i umístění kavárny jako součást vstupních prostor. Požadovaná plocha je 150 m2. V Globcentru je plánována kavárna menších rozměrů (o ploše 80 m2), opět s vhodným umístěním poblíž vchodu. Kavárny by měly mimo jiné vytvářet možnost pro vědecké diskuze (počítat s umístěním zásuvek u stolů pro notebooky atd.).


Klub

Klub bude umístěn v Biocentru, s kapacitou 70 osob, je třeba vyřešit pohyb osob v noci – ideální je samostatný vchod. Je požadována možnost multifunkčního využití (ozvučení, promítání apod.), zázemí může být sdíleno s kavárnou.


Sportovně-relaxační prostory

Počítá se s jejich umístěním uvnitř budov i v jejich nejbližším okolí. Tyto prostory budou umožňovat sportovní aktivity pro studenty v rámci výuky, ale i pro zaměstnance UK. Součástí bude mimo jiné lezecká stěna (výška min. 12 m, optimálně 15 m, šířka optimálně 8 m), lze uvažovat i o venkovní stěně. Dále je to posilovna (20 osob), 1 sál (aerobik, rychlá a pomalá cvičení, 40 osob), včetně zázemí (WC, sprchy, sklady, administrativa apod.) a vybavení. Je třeba brát v úvahu, že otřesy vyvolané sportovní činností nejsou vhodné pro blízkost mikroskopů, nukleární magnetické rezonance apod. Dále v těchto prostorech bude vhodné technické vybavení, zrcadlová stěna a dětský koutek. Umístění těchto prostor do Globcentra, nebo Biocentra je na účastnících soutěže.


Menza

V objektu Globcentra bude umístěna menza s kapacitou 1500 jídel denně. Musí být pamatováno na vjezd automobilů pro zásobování všeho druhu a pro odvoz odpadů.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy