Dopracování návrhu stavby

Dne 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby", který obsahuje zapracované připomínky z předchozího návrhu ze dne 14. 6. 2017.


Dne 14. 6. 2017 předložil architektonický ateliér "Znamení čtyř - architekti" Univerzitě Karlově dopracovaný návrh obou objektů - Biocentra a Globcentra. Předložený návrh čeká fáze podrobného studia na jehož základě bude vytvořen seznam připomínek objednatele - Univerzity Karlovy. Tyto připomínky budou následně předány zhotoviteli - ateliéru "Znamení čtyř - architekti" k zapracování do návrhu.


V uplynulých týdnech probíhala intenzivní spolupráce mezi zástupci architektonického ateliéru a všech zúčastněných fakult, kdy docházelo k ověřování funkčnosti navržených prostor laboratoří, zvířetníku i výukových místností. Vznesené připomínky a návrhy byly pečlivě konzultovány jak se zástupci jednotlivých vědeckých programů plánovaných v obou objektech, tak i s dalšími odborníky z obdobných tuzemských i zahraničních institucí.


Poslední změna: 1. listopad 2017 14:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1144/2

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám