Dopracování návrhu stavby

září 2017

Dne 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby", který obsahuje již zapracované připomínky k předchozímu návrhu ze dne 14. 6. 2017.


červen 2017

V předchozích týdnech probíhala intenzivní spolupráce mezi zástupci architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti a všech zúčastněných fakult, kdy docházelo k ověřování funkčnosti navržených prostor laboratoří, zvířetníku i výukových místností. Vznesené připomínky a návrhy byly pečlivě konzultovány jak se zástupci jednotlivých vědeckých programů plánovaných v obou objektech, tak i s dalšími odborníky z obdobných tuzemských i zahraničních institucí a byly průběžně zapracovávány do návrhu stavby.

Dne 14. 6. 2017 předložil architektonický ateliér Znamení čtyř Univerzitě Karlově dopracovaný návrh obou objektů - Biocentra a Globcentra. Předložený návrh nyní čeká fáze podrobného posuzování na jehož základě bude vytvořen seznam připomínek objednatele - Univerzity Karlovy. Ty následně budou předány zhotoviteli - ateliéru Znamení čtyř k zapracování do návrhu stavby.


Poslední změna: 23. leden 2020 16:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1153/2h

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám