Dopracování návrhu stavby

září 2017

Dne 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby", který obsahuje již zapracované připomínky k předchozímu návrhu ze dne 14. 6. 2017.


červen 2017

V předchozích týdnech probíhala intenzivní spolupráce mezi zástupci architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti a všech zúčastněných fakult, kdy docházelo k ověřování funkčnosti navržených prostor laboratoří, zvířetníku i výukových místností. Vznesené připomínky a návrhy byly pečlivě konzultovány jak se zástupci jednotlivých vědeckých programů plánovaných v obou objektech, tak i s dalšími odborníky z obdobných tuzemských i zahraničních institucí a byly průběžně zapracovávány do návrhu stavby.

Dne 14. 6. 2017 předložil architektonický ateliér Znamení čtyř Univerzitě Karlově dopracovaný návrh obou objektů - Biocentra a Globcentra. Předložený návrh nyní čeká fáze podrobného posuzování na jehož základě bude vytvořen seznam připomínek objednatele - Univerzity Karlovy. Ty následně budou předány zhotoviteli - ateliéru Znamení čtyř k zapracování do návrhu stavby.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy