Monitorovací výbor


  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

  • PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj UK

  • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK

  • doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

  • doc. RNDr.Mirko Rokyta, CSc., děkan Matematicko–fyzikální fakulty UK

  • MUDr. Josef Fontana, Ph.D., člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer

  • Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně ministra, MŠMT


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy