Projekt Kampus Albertov v médiích

MF Dnes 5. 2. 2018, autor: Ondřej Hanko, redaktor MF Dnes


Na Albertově se bude bourat

Stavba nových budov v univerzitním kampusu začne za dva roky, pokud ji nezbrzdí památkáři


Univerzita Karlova čeká na výstavbu dvou velkých budov, nazvaných Biocentrum a Globcentrum, které obohatí její kampus na Albertově. Jejich podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu kampusu, jejíž výsledky vyhlásila univerzita před rokem. Vítězem se stalo studio Znamení čtyř.

Obě budovy budou sloužit třem fakultám: 1. lékařské, přírodovědecké a matematicko-fyzikální. V Globcentru se studenti a výzkumníci zaměří například na výzkum klimatické změny, v Biocentru se budou zabývat metabolismem, genetikou nebo nanotechnologiemi.

Kvůli novým univerzitním pavilonům se zbourá několik menších objektů, třeba garáže nebo menza. To může podle vyjádření ředitele Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče celý projekt zpomalit, či dokonce zhatit.


Dočasné stavby musí pryč

Na pozemcích, kde by mělo v budoucnu stát Biocentrum a do nichž se vstupuje přímo z ulice Albertov, se momentálně nalézají dvě nepříliš vysoké stavby. Bývalé dřevěné koleje Albertov, které vznikly jako provizorní stavba ve čtyřicátých letech, a budova chemie a geologie přírodovědecké fakulty. V přízemí kolejí je dnes menza, na niž byl vydán demoliční výměr. Ani jedna z budov nemá status kulturní památky, ale nachází se v pražské památkové rezervaci, což může jakýkoli postup prací zkomplikovat.

Na čtverci sevřeném ulicemi Hlavova, Korčákova, Horská a Františka Lenocha se plánuje stavba pavilonu Globcentra. I tam bude nutná demolice, jelikož tu stojí několik menších budov Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického. Stejně jako pozemek pro Biocentrum, i tento je v památkové rezervaci.

Jednou z budov je bývalá konírna, kterou poznamenala necitlivá přestavba na garáže pro autobusy, při níž byl údajně zničen krov. Právě konírna je zmiňována jako možná brzda celého projektu. Podle ředitele pražských památkářů Jiřího Skalického je to ale jen spekulace. „Historicky bylo vydáno stanovisko, které říká, že v tom území nic cenného není. Došli jsme ke konsenzu, že je předložený návrh v souladu se zájmy památkové péče,“ říká Skalický. Také mluvčí Národního památkového ústavu Andrea Holasová tvrdí, že „na projektu panuje shoda“. Při bližším posuzování budov určených k demolici však může vyvstat problém, který by mohl dostavbu zhatit nebo minimálně pozastavit.

V příštích dnech se památkáři sejdou se zástupci univerzity a budou o kampusu jednat. Zhruba za dva týdny by mělo být jasno, zda se bude moci bourat. Na místo se po vyřízení všech povolení podívají archeologové, vlastní stavba by mohla začít za dva roky, zprovoznění pavilonů je plánováno na rok 2022.


Uchovat minulost v archivech

Když se v památkové rezervaci odstraňují jakékoli objekty, stavbaři musí počítat s tím, že se na ně obrátí pracovníci památkové péče s několika požadavky. „Chceme po investorech zaměření, naskenování a popis budov. Požadujeme informace kvůli tomu, aby zůstaly zachovány alespoň v archivech,“ vysvětluje Skalický.

V archivech je možné naleznout i plány ze začátku výstavby univerzitního areálu na Albertově. Podobu získal díky návrhu z let 1901–1904. Tvůrci se inspirovali v kampusech evropských i amerických. Po první světové válce se vypracovaly další plány, jak zde umístit budovy české Univerzity Karlovy i pražské německé univerzity spolu s objekty všeobecné fakultní nemocnice. Před druhou světovou válkou se postavil Purkyňův ústav pro lékařskou fakultu a Hygienický ústav se rozšířil o západní křídlo. Další urbanistický plán vznikal neoficiálně už během protektorátu, kdy byly české vysoké školy uzavřeny. V roce 1999 byl v novém územním plánu nastíněn další rozvoj, ze kterého vychází i momentální projekt Biocentra a Globcentra.

Albertov je pojmenován po lékaři Eduardu Albertovi, který se věnoval anatomii, patologii, fyziologii a chirurgii. Přednášel na univerzitě a zasedal i v parlamentu ve Vídni.Český rozhlas Radio Wave | 20.9.2016 | pořad UNIVERSUM | Autor: Ladislav Novák, Jana Římanová


Universum: Kampus Albertov bude elitní prostor nesvázaný konformitou
praha.iDNES.cz | 2.8.2016 | Rubrika: Praha / Praha - zprávy | Autor: MF DNES, Jakub Heller


Karlova univerzita postaví dvě výzkumná centra, kampus vyjde na miliardy


Rok trvající architektonická soutěž na projekt Kampus Albertov má svého vítěze. Návrh dvou moderních výzkumných center Univerzity Karlovy s názvem Biocentrum a Globcentrum vyhrál ateliér Znamení čtyř - architekti. Projekt bude stát přes dvě miliardy korun a vzniknout by měl do pěti let.


Je to více než sto let, co se největší česká univerzita pustila do podobně velkého projektu.


Cílem je postavit dvě zcela nové budovy podle požadavků na nejmodernější vědecké bádání. Stát by měly na Albertově, kde rozšíří stávající akademický komplex.


Půjde o výzkumná centra nesoucí názvy Biocentrum a Globcentrum. Jejich výstavba by měla podle odhadů vyjít na 2,5 miliardy korun a hrazena bude ze státního rozpočtu. Odborná komise v pondělí představila vítěze téměř rok trvající architektonické soutěže na finální podobu obou budov. Stal se jím ateliér Znamení čtyř – architekti, které v roce 1999 založili Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi Fakulty architektury ČVUT.


Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který byl členem komise, je po vyhlášení výsledků soutěže přesvědčen, že nové budovy budou pro Albertov přínosem. „Doufám, že jak budou vědci a studenti spokojeni se svými pracovišti, laboratořemi a posluchárnami, tak budou s novou podobou Albertova spokojeni i sami obyvatelé Prahy,“ uvedl rektor.


Architekti z vítězného studia mají za sebou již několik desítek soukromých i veřejných staveb. Podle jejich návrhu byla například zrekonstruována synagoga na Smíchově či malostranský palác v Letenské ulici. Komise ocenila celkovou propracovanost


V soutěžní komisi zasedlo celkem jedenáct porotců, kromě univerzitních odborníků i významní čeští architekti, jako například Josef Pleskot, Pavel Hnilička, Ladislav Lábus či Michal Fišer. U vítězného návrhu ocenili zejména urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria, ale také celkovou propracovanost. „Požadavky, které si stanovila univerzita, splnil tento návrh na sto procent,“ řekl Pleskot.


Soutěže se zúčastnilo i několik zahraničních ateliérů, například z Nizozemska, Španělska či Slovinska, ale nakonec uspěli pouze Češi. I druhé místo totiž získalo tuzemské studio – Atelier M1. Cenu za třetí místo komise neudělila. „Celkem se do soutěže zaregistrovalo 190 subjektů, z nichž 33 odevzdalo své návrhy do prvního kola,“ uvedl Igor Kovačević, sekretář soutěže. Z nich poté v lednu porota vybrala šest projektů, které jejich autoři dále rozpracovali.


Oběma oceněným návrhům se podle Pleskota podařilo náročný úkol, jakým je projektování vědeckého komplexu, uchopit zdatně. „V takovém domě bude spolupracovat velké množství lidí, pro které je třeba vytvořit prostředí, jež jim umožní se navzájem potkávat a vyměňovat si názory,“ řekl a ocenil i způsob, jakým se vítězní architekti vypořádali s přirozeným začleněním budov do již existující zástavby. „Kvůli rozsáhlým požadavkům univerzity vycházejí ty domy poměrně velké a bylo náročné si s tímto faktem nějakým způsobem poradit,“ dodal. Genetika i globální oteplování


Projekt Kampus Albertov bude sloužit pro potřeby tří velkých fakult Univerzity Karlovy, konkrétně Matematickofyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty. Odpovídá tomu i vědecká činnost, která bude v centrech probíhat.


V Dejvicích se už před dvěma lety otevřelo jedinečné výzkumné pracoviště. Tentokrát patřící Ústavu organické chemie a biochemie, který se ve světě prosadil díky výzkumu chemika Antonína Holého. Vědci se v něm věnují hlavně oboru organické chemie. Budova získala přezdívku „Květák“ a vyšla na miliardu korun. Ústav její stavbu zaplatil z peněz, které získal převážně z patentů slavného výzkumníka.


V Biocentru, které vznikne na místě dnešní menzy, se budou vědci i studenti zabývat mimo jiné zkoumáním biochemie a metabolismu, genetikou či nanotechnologiemi. Téměř tři čtvrtiny objektu proto obsadí laboratoře s potřebným zázemím a zbytek přednáškové sály.


V Globcentru se výzkumníci nebudou věnovat lidskému tělu, ale zkoumání celospolečenských otázek a problémů, jakými jsou například změny klimatu, atmosférických procesů a s nimi spojené sociálněgeografické dopady. Součástí Globcentra bude také nová moderní menza s kapacitou pro 1 500 strávníků. V obou budovách by mělo pracovat přes 1 200 lidí.


Univerzita teď začne jednat o podmínkách smlouvy s vítěznou kanceláří. Jednání povede i s druhým v pořadí. Přednost však bude pochopitelně mít tým, který v soutěži získal první cenu. Podle rektora by se měly budovy pro akademiky v ideálním případě otevřít na konci roku 2021. Zdržení může přinést archeologický průzkum, který bude stavbě předcházet, či případné protesty obyvatel.


Noviny pro Prahu 2 - 10/2015


Na Albertově vznikne v horizontu sedmi let špičkové vědecké centrum.


Desítky architektů budou v příštích měsících soupeřit o privilegium, aby se podle jejich návrhu proměnila tvář Albertova. Výstavba moderních výzkumných center pro potřeby tří fakult Univerzity Karlovy - 1. lékařské, přírodovědecké a matematicko-fyzikální - je předmětem mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené 1. září 2015. Ukončení výstavby se přepokládá v roce 2022, odhadované náklady představují 2,5 mld. korun hrazených ze státního rozpočtu. Jde o bezkonkurenčně nejvýznamnější projekt Univerzity Karlovy za posledních sto let. Oblast Albertova tak získá to, o čem se řadu let jen mluvilo: efektivní využití celé lokality a její oživení.

Celý rozhovor s rektorem UK profesorem Tomášem Zimou zde.
Projekt Kampus Albertov na internetuhttp://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=4&id=18175


http://www.denik.cz/z_domova/v-centru-prahy-vyroste-moderni-vedecke-centrum-kampus-albertov-20150905-mr46.html

Poslední změna: 7. únor 2018 14:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

kancelář projektu Kampus Albertov

Weilova 1144/2

Praha 10, 102 00

tel.: 777 473 019, 224 491 323

e-mail: kampus.albertov@ruk.cuni.czUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republikaIdentifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám