Koncepce

Biocentrum a Globcentrum v albertovském univerzitním kampusu soustředí excelentní výzkumné týmy z řad stávajících zaměstnanců zúčastněných fakult a také nabídnou možnost pro uplatnění dalších špičkových vědců z Česka i zahraničí. Důraz je kladen na interdisciplinaritu řešených témat a využití synergií pramenících ze spolupráce vědeckých týmů tří různých přírodovědně zaměřených fakult Univerzity Karlovy.


Infrastruktury vznikající v rámci projektu Kampus Albertov podpoří charakter lokality jako „univerzitní čtvrtě“. Vedle nových prostor pro výzkum a výuku poskytnou i adekvátní společenské prostory, které jsou dnes standardními součástmi moderních univerzitních kampusů.


Plánování a výstavba obou center je řešena jako jeden integrovaný celek. Důležitým aspektem projektu byl důraz na energetickou udržitelnost nových budov. Vzhledem k lokalizaci a významu projektu bylo architektonické řešení získáno prostřednictvím soutěže o návrh. Detailní informace konceptu zaneseného do architektonické soutěže o návrh Biocentra a Globcentra, včetně náplně, náročnosti a udržitelnosti naleznete v PDF dokumentu Soutěž o návrh zdeStávající rozvaha zahrnuje následující širší výzkumná zaměření vědeckého programu:

Biocentrum

 • Biochemie a metabolismus

 • Buněčné systémy ve zdraví a nemoci

 • Infekce a imunita

 • Genetika, genomika, bioinformatika

 • Chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie

 • Spektrální a strukturní výzkum materiálůGlobcentrum

 • Změny klimatu a atmosférické procesy

 • Dynamika přírodních procesů a změny krajiny

 • Socioekonomické a demografické projevy globálních procesů a změny

 • Geodynamika

 • Geochemie, biogeochemie a toxikologie

 • Ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze

 • Geoinformatika a geostatistikaDalší prostory plánované v rámci Kampusu Albertov

Výukové prostory budou zahrnovat velkou posluchárnu s kapacitou cca 300 osob a s adekvátním konferenčním zázemím, dále menší posluchárny a místnosti určené pro semináře.


Mezi plánované „společenské“ prostory patří mimo jiné menza, která nahradí stávající albertovskou menzu, dále bistro, studovny, sportovně-relaxační prostory a další místa umožňující setkávání, diskuse, trávení času mezi prací v laboratořích či přednáškami.Mapy s vyznačenou lokalitou plánované výstavby center.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy