Koncepce

Kampus Albertov je investičním projektem Univerzity Karlovy, na kterém se podílejí Přírodovědecká, 1. lékařská a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Jde o plán výstavby dvou vzdělávacích center s přesahem na výzkum spojený s výukou: Biocentra a Globcentra. Mají vyrůst na pozemcích v místě současné albertovské menzy a stávajícího parkoviště zaměstnanců Přírodovědecké fakulty UK. První z center by se mělo stát základnou lékařských a biologických oborů a druhé pak interdisciplinárním centrem pro studium globálních změn. Pro Univerzitu Karlovu i zúčastněné fakulty se jedná o mimořádnou rozvojovou výzvu a jednu z největších investičních akcí za několik posledních dekád.


Biocentrum a Globcentrum v albertovském univerzitním kampusu budou mezinárodně otevřeným, inspirativním prostředím pro studenty i akademické pracovníky. Infrastruktury vznikající v rámci projektu Kampus Albertov podpoří charakter lokality jako „univerzitní čtvrtě“. Výukové prostory budou zahrnovat velkou posluchárnu s adekvátním konferenčním zázemím, výukové laboratoře a dále menší posluchárny a místnosti určené pro semináře. V Biocentru bude vyhrazeno místo pro noční studovnu.


Plánování a výstavba obou center je řešena jako jeden integrovaný celek. Důležitým aspektem projektu byl důraz na energetickou udržitelnost nových budov. Vzhledem k lokalizaci a významu projektu bylo architektonické řešení získáno prostřednictvím soutěže o návrh. Vyznačenou lokalitou plánované výstavby center naleznete na mapě ZDE.


Hlavní obory center:

Biocentrum

 • Biochemie a metabolismus

 • Buněčné systémy ve zdraví a nemoci

 • Infekce a imunita

 • Genetika, genomika, bioinformatika

 • Chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie

 • Spektrální a strukturní výzkum materiálů


Globcentrum

 • Změny klimatu a atmosférické procesy

 • Dynamika přírodních procesů a změny krajiny

 • Socioekonomické a demografické projevy globálních procesů a změny

 • Geodynamika

 • Geochemie, biogeochemie a toxikologie

 • Ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze

 • Geoinformatika a geostatistika


Vedle nových prostor pro vzdělávání a výzkum spojený s výukou poskytnou centra i adekvátní společenské prostory, které jsou dnes standardními součástmi moderních univerzitních kampusů:


Veřejné prostory v budovách, prostory pro výstavy

Objekty Globcentra a Biocentra by měly mít adekvátně prostorné a reprezentativní vstupní prostory. V objektu Globcentra by mohly být zároveň využity jako prostor pro „science on sphere“. V objektu Biocentra se počítá s pořádáním posterových výstav, které by se mohly odehrávat v takovémto vstupním prostoru. Prostor by měl být také napojen na velkou posluchárnu (jako ideální se jeví i propojení s kavárnou). V obou případech bude ve vstupním prostoru umístěna recepce se zázemím.


Kavárny

Biocentrum se jeví jako ideální umístění kavárny poblíž velké posluchárny, s napojením na prostor pro posterové výstavy, vhodné je zároveň propojení s klubem (i jako jeho samostatně fungující část) a zároveň i umístění kavárny jako součást vstupních prostor. V Globcentru je plánována kavárna menších rozměrů, opět s vhodným umístěním poblíž vchodu. Kavárny by měly mimo jiné vytvářet možnost pro akademické diskuze (tzn. umístění napájecích zásuvek u stolů pro notebooky apod.). Součástí kaváren bude i studentský klub.


Sportovně-relaxační prostory, menza

Součástí Globcentra mají být sportovně-relaxační prostry a dětská skupina. V objektu budovy bude umístěna menza (s kapacitou 1500 jídel denně), která nahradí dočasnou albertovskou menzu.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy